Paulina Byzdra-Kusz
dr Paulina Byzdra-Kusz
Adiunkt - Ośrodek Badań nad Dziejami KUL
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: paulina.byzdra-kusz_anti_spam@kul.pl