Paulina Byzdra-Kusz
dr Paulina Byzdra-Kusz
adiunkt - Ośrodek Badań nad Dziejami KUL
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: paulina.byzdra-kusz_usun_to@kul.pl