Ks. dr Marcin Zieliński
adiunkt - Katedra Teologii Biblijnej i Proforystyki
Instytut Nauk Biblijnych
Wydział Teologii
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: marcin.zielinski_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0001-9965-2196