dr hab. Maciej Nowak
adiunkt - Ośrodek Badań nad Literaturą Religijną
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: maciej.nowak_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0003-4885-741X