dr Katarzyna Ziętek-Kwaśniewska
adiunkt - Katedra Ekonometrii i Statystyki
Instytut Ekonomii i Finansów
Wydział Nauk Społecznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: katarzyna.zietek-kwasniewska_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0003-3817-8499