Jestem doktorem w Katedrze Filozofii Nowożytnej i Współczesnej.

 

Licencjat z dziedziny filozofii uzyskałem na podstawie pracy Davida Chalmersa koncepcja logicznej możliwości istnienia zombi jako argument na rzecz dualizmu własności, której promotorem był dr Maksymilian Roszyk. Stopień magistra filozofii uzyskałem na podstawie pracy Interpretacje monizmu neutralnego we współczesnej filozofii umysłu, napisanej pod kierunkiem prof. dr. hab. Piotra Gutowskiego. Stopień doktora otrzymałem na podstawie rozprawy "Świadomość, wolna wola, jaźń. Metafizyka Galena Strawsona", napisanej pod kierunkiem prof. dr. hab. Piotra Gutowskiego i dr. Marcina Iwanickiego (recenzenci: prof. dr hab. Marcin Miłkowski i dr hab. Robert Poczobut, prof. UwB).

 

Zainteresowania badawcze: historia filozofii najnowszej (zwłaszcza analitycznej), filozofia umysłu (w szczególności metafizyka umysłu), metodologia filozofii (rola eksperymentów myślowych), semantyka modalna.

Ostatnia aktualizacja: 09.10.2019 19:25