Dane kontaktowe:

Interdyscyplinarne Centrum Badań Naukowych KUL

Pracownia Zastosowań Metod Separacji i Spektroskopii

ul. Konstantynów 1J, 20-708 Lublin, pokój 2.17 

ilonasadok@kul.pl

Aktualnie realizowane przeze mnie badania:

1. Wykorzystanie chromatografii cieczowej oraz spektrometrii mas w śledzeniu metabolizmu tryptofanu szlakiem kinureninowym w patogenezie chorób (opis).

2. Ocena możliwości zastosowania woltamperometrii w oznaczaniu metabolitów tryptofanu (kinurenin) - grant NCN, MINIATURA 2.

3. Udział glikacji i szlaku kinureninowego w modulowaniu środowiska nowotworowego - OPUS 13.

4. Zastosowanie chromatografii cieczowej w analizie mykotoksyn w żywności (opis).

Więcej o mnie:

https://www.researchgate.net/profile/Ilona_Sadok

https://orcid.org/0000-0003-1154-7581

Wykaz artykułów naukowych: wykaz_1

Zainteresowania naukowe: zainteresowania

Ostatnia aktualizacja: 20.12.2019 18:34