Ks. dr Arnold Zawadzki
adiunkt - Katedra Egzegezy Ksiąg Historycznych, Prorockich i Sapiencjalnych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

E-mail: arnold.zawadzki_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0002-7827-7881