Anna Szafranek-Nakonieczna
dr hab. Anna Szafranek-Nakonieczna prof. KUL
Profesor KUL - Katedra Biologii i Biotechnologii Mikroorganizmów
Instytut Nauk Medycznych
Wydział Medyczny
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Konstantynów 1 H
20-708 Lublin

E-mail: anna.szafranek-nakonieczna_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0003-3257-0158