Adiunkt w Katedrze Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej KUL. Rozprawę doktorską napisaną na seminarium Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej pod kierunkiem o. prof. dr hab. I. E. Zielińskiego OFM Conv. pt. Teoria ikony u św. Teodora Studyty i św. Nicefora i jej filozoficzne źródła obroniłam w 2005r. w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim

Moje zainteresowania badawcze obejmują problematykę filozofii późnoantycznej i bizantyńskiej oraz relacji fides et ratio w kulturze średniowiecznego Bizancjum. Zajmuję się takimi autorami jak Focjusz, Michał Psellos i Grzegorz Palamas.

Badania nad wschodnią sztuką średniowieczną i jej filozoficznymi determinantami opieram na interpretacji zachowanych zabytków sztuki ikonowej w Bizancjum oraz samych tekstów, traktujących o obrazach religijnych. Wśród omawianych przeze mnie autorów są Maksym Wyznawca, Jan Damasceński, Teodor Studyta i Nikefor.

 

kontakt: anna.palusinska@kul.pl

 

Moje teksty dotyczące filozofii bizantyńskiej znajdują się na stronie:

https://kul.academia.edu/AnnaPalusińska

Ostatnia aktualizacja: 04.10.2014 19:20