Agnieszka Wolińska
dr hab. Agnieszka Wolińska prof. KUL
profesor KUL - Katedra Biologii i Biotechnologii Mikroorganizmów
Instytut Nauk Medycznych
Wydział Medyczny
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Konstantynów 1 H
20-708 Lublin

E-mail: agnieszka.wolinska_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0001-5734-7169