Aktualnie pracuję jako asystent w Katedrze Zarządzania Pracownikami w Organizacji w Instytucie Ekonomii i Zarządzania KUL Jana Pawła II. W 2012 r. uzyskałam stopień doktora nauk humanistycznych z zakresu socjologii organizacji na podstawie rozprawy pt.: "Kapitał społeczny powiatów a kultura organizacyjna starostw powiatowych w Polsce. Studium socjologiczne", napisanej pod kierunkiem prof. dr hab. Arkadiusza Jabłońskiego. Ukończyłam studia na kierunku Zarządzanie i Marketing w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.

Moje badania naukowe koncentrują się wokół zarządzania wiedzą, zarządzania przez wartości oraz przywództwa i zarządzania pracownikami w ujęciu humanistycznym. Prowadzę zajęcia z zakresu podstaw zarządzania, nauk o organizacji, koncepcji zarządzania, zarządzania kadrami, zarządzania wiedzą i zarządzania kulturą organizacyjną.

Ostatnia aktualizacja: 02.10.2015 13:33