Adam Kubiś
Ks. dr hab. Adam Kubiś
adiunkt - Katedra Egzegezy Ewangelii i Pism Apostolskich
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

E-mail: adam.kubis_usun_to@kul.pl
ORCID: 0000-0003-4961-2254