Wojciech Wytrążek

Katedra Administracyjnego Prawa Gospodarczego
Instytut Administracji
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji

Konsultacje w sesji:
16-06-2016 - 11:00-12:00
22-06-2016 - 10:00-11:00


W sprawach ważnych i pilnych - wwojtek@kul.pl

 


Po to jest uniwersytet katolicki, żeby nauczyć używania rozumu
i nauczyć dowartościowania rodzimej kultury, 
jak się tego nie będzie rozumieć, to uniwersytet jest niepotrzebny.

                                                        Mieczysław Albert Krąpiec, OP

W swojej pracy, na ile potrafię, realizuję zasadę Ojca Rektora.

Po godzinach, na różne sposoby popularyzuję hasło Lepiej grać niż pić lub ćpać!

 

Ostatnia aktualizacja: 13.06.2016 11:05