Wojciech Wytrążek

Katedra Administracyjnego Prawa Gospodarczego
Instytut Administracji
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji

Konsultacje w semestrze letnim środa 13:15-14:00
W sprawach ważnych i pilnych - wwojtek@kul.pl

 


Po to jest uniwersytet katolicki, żeby nauczyć używania rozumu
i nauczyć dowartościowania rodzimej kultury, 
jak się tego nie będzie rozumieć, to uniwersytet jest niepotrzebny.

                          Mieczysław Albert Krąpiec, OP

W swojej pracy, na ile potrafię, realizuję zasadę Ojca Rektora.

Po godzinach, na różne sposoby popularyzuję hasło
Lepiej grać niż pić lub ćpać!

 

Ostatnia aktualizacja: 08.06.2017 23:53