Wojciech Wytrążek

Katedra Administracyjnego Prawa Gospodarczego
Instytut Administracji
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji

Konsultacje w semestrze zimowym czwartek 10:15-11:15
W sprawach ważnych i pilnych - wwojtek@kul.pl

 


Po to jest uniwersytet katolicki, żeby nauczyć używania rozumu
i nauczyć dowartościowania rodzimej kultury, 
jak się tego nie będzie rozumieć, to uniwersytet jest niepotrzebny.

                          Mieczysław Albert Krąpiec, OP

W swojej pracy, na ile potrafię, realizuję zasadę Ojca Rektora.

Po godzinach, na różne sposoby popularyzuję hasło
Lepiej grać niż pić lub ćpać!

 

Ostatnia aktualizacja: 09.10.2017 12:09