asystent w Laboratorium Biokontroli, Produkcji i Aplikacji EPN (Interdyscyplinarne Centrum Badań Naukowych).

Zajmuję się naukowo różnymi aspektami biologii i ekologii nicieni entomopatogenicznych z rodzajów Steinernema i Heterorhabditis oraz ich taksonomią. Interesują mnie również ich związki symbiotyczne z bakteriami z rodzajów Xenorhabdus i Photorhabdus.

Ostatnia aktualizacja: 25.11.2016 11:43