UWAGA, w dn. 22 maja (wtorek) konsultacje odbędą się wyjątkowo w godz. 11.40-13.20 w sali C717A

 

Informacje dla studentów przedmiotu:

Administracja w świetle praw człowieka (konwersatorium) - 2017/2018

 

zaliczenie: pisemna odpowiedź na jedno z następujących wybranych zagadnień

UWAGA

W związku z wyjazdem na staż naukowy w Holandii w dn. 30 maja – 18 czerwca 2018 r. będę nieobecny na KUL.

Zajęcia które przypadają w dn. 5 i 12 czerwca 2018 r. odbędą się w dn. 29 maja w godz. 14:10-15:50 w sali CI 100. Będą to ostatnie zajęcia i tego dnia odbędą się wpisy z tego przedmiotu. Osoby, które nie przygotowały jeszcze prezentacji multimedialnej proszone są  przygotowanie jednego z następujących zagadnień w formie pisemnej i przesłanie ma adres robert.tabaszewski@kul.pl:

 1. Składniki prawa do dobrej administracji - orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej;
 2. Prawo do życia rodzinnego a rola pracownika administracji wkraczającego w sferę prywatnych danych jednostki;
 3. Wolność pokojowych zgromadzeń - rola pracownika administracji w procesie wydawania decyzji administracyjnej;
 4. Przemoc domowa - czy państwo ponosi odpowiedzialność za tortury i nieludzkie traktowanie i jaka jest rola pracowników administracji w tym zakresie (np. sprawa Opuz przeciwko Turcji...);
 5. Samobójstwo jako wynik zaniechania pracownika administracji - jaka jest odpowiedzialność państwa (np. sprawa Mammadov przeciwko Azerbejdżanowi...);
 6. Administracja wyborcza a prawo do wolnych wyborów - stanowisko ETPCz;
 7. Czy można administracyjnie nakazać jazdę w kasku na motocyklu i z zapiętymi pasami podczas jazdy samochodem? - granice władztwa administracyjnego w sferze praw i wolności ludzkich;
 8. Prawa personelu administracyjnego: do godnej pracy, do wypoczynku, urlopu, świadczeń zdrowotnych;
 9. Patologie w administracji a prawa człowieka - wybrane przykłady;
 10. Dyskryminacja pracownika administracji ze względu na jego poglądy polityczne (np. sprawie Orihuela Valenzuela p. Peru);
 11. Czy pracownik administracji ma możliwość powołania się na klauzulę sumienia w pracy?;
 12. Korupcja pionu administracyjnego w administracji a prawa osoby pracującej w administracji;
 13. Patologie związane z prawem dostępu petenta do dokumentów;
 14. Ochrona danych osobowych a prawo człowieka do prywatności w urzędach administracji państwowej i samorządowej
 15. Płatna protekcja a prawo do bezstronnego i sprawiedliwego rozpatrzenia swojej sprawy;
 16. Przykłady naruszenia prawa do petycji (art. 44 Karty Praw Podstawowych)'
 17. RODO a obowiązki władz administracji publicznej lub/i samorządowej

 

Ostatnia aktualizacja: 21.05.2018 19:30