Pracuję obecnie nad monografią poświęconą współczesnym dyskusjom na temat definicji (definicjonizm-antydefinicjonizm), zwłaszcza głównym tezom tych dyskusji i stosowanym strategiom argumentacyjnym, w celu ustalenia zakresu stosowania definicji.

 

Zajmuję się także problematyką: esencjalizmu i antyesencjalizmu metodologicznego w kontekście definicji; cyrkularności w definiowaniu; możliwością reinterpretacji i rehabilitacji cyrkularności w definiowaniu (definicje cyrkularne). Interesuję się także kategorią nieostrości.

Ostatnia aktualizacja: 20.05.2008 17:16