adres:

Katedra Fizjologii Zwierząt i Toksykologii budynek Instytutu Biotechnologii p. 2.03

email: mencfelr@kul.pl

 

godziny konsultacji dla studentów w semestrze zimowym:

wtorek 9.45-10.45, czwartek 11.00-12.00

 

Dotychczasowe zainteresowania naukowe.

        Powstawanie i funkcjonowanie zbiorników antropogenicznych, rola zbiorników antropogenicznych w retencji i jakość zgromadzonej w nich wody i ich gospodarcze wykorzystanie.

Wpływ warunków hydrologicznych i fizyczno-chemicznych na funkcjonowanie i zmiany struktury gatunkowej organizmów w tym rozprzestrzenianie gatunków inwazyjnych, Funkcjonowanie i zagrożenia ekosystemów wodnych ze szczególnym uwzględnieniem zmian ich produktywności.

 

 

Ostatnia aktualizacja: 25.10.2017 14:05