adres:

Katedra Fizjologii Zwierząt i Toksykologii, Konstantynów 1 H (wejście przez budynek Wydziału MIiAK) p. 602 B

email: mencfelr@kul.pl. tel 81 445 45 90

 

godziny konsultacji dla studentów w semestrze zimowym 2016-1017:

czwartek 10.00- 11.00

piątek     10.00- 11.00

 

Dotychczasowe zainteresowania naukowe.

        Powstawanie i funkcjonowanie zbiorników antropogenicznych, rola zbiorników antropogenicznych w retencji i jakość zgromadzonej w nich wody i ich gospodarcze wykorzystanie.

Wpływ warunków hydrologicznych i fizyczno-chemicznych na funkcjonowanie i zmiany struktury gatunkowej organizmów w tym rozprzestrzenianie gatunków inwazyjnych, Funkcjonowanie i zagrożenia ekosystemów wodnych ze szczególnym uwzględnieniem zmian ich produktywności.

 

 

Ostatnia aktualizacja: 13.01.2017 09:44