Z wykształcenia jestem architektem krajobrazu, z zamiłowania przyrodnikiem, a z potrzeby tworzenia - fotografem/charakteryzatorem. Specjalizuję się w projektowaniu i zagospodarowywowaniu przestrzeni osiedlowych oraz w  kształtowaniu zieleni terenów miejskich. Zajmuję się również, fotografiką kreatywną oraz fotografiką przyrody.

KONTAKT: paweladamiec@kul.pl 

 

KONSULTACJE: Piątek 12.00-13.30, s. 802

 

WYKSZTAŁCENIE:
§  2009-2010 - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II - Studia podyplomowe przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotów zawodowych - Wydział Nauk Społecznych
§  2001-2006 - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II - Studia magisterskie na kierunku Architektura Krajobrazu - Wydział Matematyczno – Przyrodniczy
§  1997-2001 - XIX Liceum Ogólnokształcące, profil informatyczny

DOŚWIADCZENIE:
§  2007.01 - do dnia dzisiejszego – asystent w Instytucie Architektury Krajobrazu, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Prowadzenie zajęć z przedmiotów takich jak: Projektowanie obiektów architektury krajobrazu, Zasady projektowania krajobrazu
§  prowadzenie warsztatów fotograficznych, charakteryzatorskich oraz plastycznych
§  2006 – praca na stanowisku stażysty w Urzędzie Miasta, na wydziale Strategii i Rozwoju w Lubelskiej Pracowni Urbanistycznej
§ 2003/2004 praktyki ogrodniczne i projektowe

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA:
§ nagroda za działalność artystyczną dla lubelskich artystów w kategorii obraz "Żurawie 2011"
§ nagroda  Rektora KUL (2008,2011) za działalność na LFN

PUBLIKACJE:
- Na skraju krajobrazu otwartego … Tradycja miejsca na terenie parku przyrodniczego w dzielnicy Rury w Lublinie. 2008. Adamiec
- W poszukiwaniu kompromisu – czyli jak kształtować zieleń wzdłuż ciągów komunikacyjnych,  na przykładzie dolin rzecznych Lublina.2008. Adamiec, Sobczak.
- Wykorzystanie walorów przyrodniczo-krajobrazowych dolin rzecznych Lublina w rekreacji. 2008. Adamiec.
- Skarb przeszłości, problem teraźniejszości, zagadka na przyszłość - czyli o dolinach rzecznych Lublina. Trzaskowska, Sobczak, Adamiec
- Rola roślinności w kształtowaniu panoram i widoków miasta. Trzaskowska, Adamiec
- Zieleń ogródków działkowych. 2010. Adamiec
- Zasady kształtowania zieleni ogródków działkowych. 2010. Adamiec
- Fotografika inspirowana naturą. 2011. Adamiec
- Wpływ składu gatunkowego trawników miejskich na ich wartość estetyczną. 2011. Trzaskowska, Adamiec
- Runo parków miejskich lublina. 2011. Trzaskowska, Adamiec

Ostatnia aktualizacja: 25.01.2017 19:28