Monika Elżbieta Jach absolwentka: Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, kierunek: Biotechnologia (5-letnie, stacjonarne) ze stopniem magister biotechnologii;  a także Wydziału Zarządzania i Podstaw Techniki Politechniki Lubelskiej, kierunek: Informatyka w Zarządzaniu. W 2011 r. obroniła doktorat, tytuł rozprawy doktorskiej „Asf1- drożdżowy induktor apoptozy jako modulator aktywności kinazy białkowej CK2” wykonywanej w Katedrze Biologii Molekularnej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie pod kierunkiem Prof. dr hab. Ryszarda Szyszka, uzyskując tytuł: doktor nauk biologicznych.

Przez 15 lat etatowy pracownik firm farmaceutycznych.  Przez pierwsze 7 lat pracy w przemyśle związana z Działem Kontroli Jakości jako analityk laboratoryjny w laboratoriach: mikrobiologicznym, serologicznym i biochemicznym. Przeprowadzała badania mikrobiologiczne i analizy enzymatyczne produktów leczniczych i wyrobów medycznych, w tym badania trwałości oraz prowadziła hodowle tkankowe. Przez kolejne lata związana z działami badań i rozwoju gdzie zajmowała się przede wszystkim opracowywaniem i rejestracją nowych produktów leczniczych, wyrobów medycznych i suplementów diety, a także ich wdrażaniem do produkcji i udoskonalaniem. Głównym obszarem jej zainteresowania i badań są produkty probiotyczne przygotowywane w różnych postaciach, a także wykorzystanie mikroorganizmów, zwłaszcza drożdży, w żywieniu ludzi i zwierząt. Zajmowała się także monitorowaniem i administrowaniem badań klinicznych. Od 2003 r. współpracuje z Katedrą Biologii Molekularnej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II kierowaną przez Prof. dr hab. Ryszarda Szyszkę, od 2012 r. zatrudniona na etacie jako adiunkt naukowo-dydaktyczny. Prowadzi zajęcia z Mikrobiologii Medycznej oraz Systemów Zapewnienia Jakością.

 

Konsultacje: Wtorek 12.30-13.30

Ostatnia aktualizacja: 14.03.2017 10:43