Ukończony kierunek studiów: filozofia teoretyczna, studia doktoranckie na Wydziale Filozofii KUL oraz studia podyplomowe Bibliotekoznawstwo i Informacja Naukowa;  kustosz biblioteczny; 1998-2016 Biblioteka Wydziału Filozofii  KUL; obecnie Sekcja Repozytorium Instytucjonalnego KUL; członek Polskiego Towarzystwa Tomasza z Akwinu; redaktor tekstów naukowych; współpracuje z wydawnictwem PTTA oraz Academicon; redaktor portalu naukowego Academicon; redaktor oraz współpracownik redakcji czasopisma "Filozofuj!"; redaktor oraz autor haseł w  Powszechnej encyklopedii filozofii,
Encyklopedii filozofii polskiej
. Zainteresowania: informacja naukowa i infobrokerstwo, edytorstwo.

Ostatnia aktualizacja: 26.12.2016 20:59