Ks.  Michał Klementowicz. Od 1 października 2014 r. asystent w Katedrze Homiletyki KUL. Od 1 maja 2016 r. sekretarz z. 12 Roczników Teologicznych. Homiletyka.

Konsultacje w semestrze zimowym 2016/17: czwartek, godz. 8.00 - 8.50 WMSD

Ostatnia aktualizacja: 20.10.2016 17:57