Ks.  Michał Klementowicz. Od 1 października 2014 r. asystent w Katedrze Homiletyki KUL. Od 1 maja 2016 r. sekretarz z. 12 Roczników Teologicznych. Homiletyka.

 

Kontakt mail: hindenburg@wp.pl

Ostatnia aktualizacja: 02.02.2017 10:57