Konsultacje w semestrze letnim roku akademickiego 2017/2018: piątek, godz. 12.30-14.00, p. C-533

 

Konsultacje (studia niestacjonarne): 10/03/2018, godz. 11.30-13.00, p. C-533; 07/04/2018, godz. 12.15-13.00, p. C-533; 19/05/2018, godz. 17.15-18.00, s. CI-304; 09/06/2018, godz. 12.15-13.00, p. C-533.

 

Kontakt e-mail: marek.smarzewski@wp.pl; marek.smarzewski@kul.pl

 

Kontakt telefoniczny: (81) 445 35 53 (w godzinach konsultacji)

 

POSTĘPOWANIE KARNE (WARSZTATY)

Na najbliższe zajęcia proszę o przygotowanie następujących zagadnień, według systematyki podręcznika (S. Waltoś, P. Hofmański, Proces karny. Zarys systemu, Warszawa 2016), na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1904 - tekst jednolity ze zm.):

  • dowody (rozdział 6).

 

POSTĘPOWANIE KARNE (ĆWICZENIA)

STUDIA NIESTACJONARNE

Niniejszym przypominam, że przedmiotem najbliższych zajęć będą środki przymusu (rozdział 7 podręcznika - S. Waltoś, P. Hofmański, Proces karny. Zarys systemu, Warszawa 2016; art. 243-295 k.p.k.).

 

Uprzejmie informuję, iż poprawa pierwszego kolokwium, a zarazem ostatni możliwy termin zaliczenia dla osób, które nie przystąpiły do kolokwium w dniu 7 kwietnia 2018 r. został wyznaczony na dzień 21 kwietnia 2018 r., godz. 12.30, s. C-601. Jednocześnie wskazuję, że nieusprawiedliwiona absencja będzie skutkowała oceną niedostateczną.

 

PRAKTYKI STUDENCKIE W PROKURATURZE

(STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE)

Jako opiekun praktyk studenckich uprzejmie informuję, że przed świętami przekazałem listę celem złożenia stosownych oświadczeń woli odbycia obowiązkowych praktyk zawodowych w Prokuraturze (studia stacjonarne). Listę dla studentów studiów niestacjonarnych przekażę w dniu 7 kwietnia 2018 r. Na liście proszę uwzględnić wszelkie wskazane tamże informacje. Są one niezbędne dla sprawnego przebiegu procesu organizacji praktyk. Termin zapisów: 30 kwietnia 2018 r.

 

Jednocześnie wszystkich zainteresowanych odsyłam do treści zarządzenia nr ROP-0101-116/17 Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie określenia zasad organizacji i odbywania praktyk obowiązkowych i nadobowiązkowych na studiach wyższych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II - link.

Ostatnia aktualizacja: 14.04.2018 10:35