Konsultacje w semestrze letnim roku akademickiego 2017/2018: piątek, godz. 12.30-14.00, p. C-533

 

Konsultacje (studia niestacjonarne): 10/03/2018, godz. 11.30-13.00, p. C-533; 07/04/2018, godz. 12.15-13.00, p. C-533; 19/05/2018, godz. 17.15-18.00, s. CI-304; 09/06/2018, godz. 12.15-13.00, p. C-533.

 

Kontakt e-mail: marek.smarzewski@wp.pl; marek.smarzewski@kul.pl

 

Kontakt telefoniczny: (81) 445 35 53 (w godzinach konsultacji)

 

POSTĘPOWANIE KARNE (WARSZTATY)

Na najbliższe zajęcia proszę o przygotowanie następujących zagadnień, według systematyki podręcznika (S. Waltoś, P. Hofmański, Proces karny. Zarys systemu, Warszawa 2016), na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1904 - tekst jednolity):

  • narada i głosowanie (art. 108-115 k.p.k.);
  • terminy (1.10.7; art. 122-127c k.p.k.);
  • doręczenia (art. 128-142 k.p.k.);
  • dostęp do akt sprawy (art. 156-159 k.p.k.).
Ostatnia aktualizacja: 20.02.2018 22:42