Konsultacje w semestrze letnim roku akademickiego 2016/2017: środa, godz. 12.00-13.00, p. C-533 (terminy konsultacji w trakcie letniej sesji egzaminacyjnej będą podawane na bieżąco - z odpowiednim wyprzedzeniem)

 

Kontakt e-mail: marek.smarzewski@wp.pl; marek.smarzewski@kul.pl

 

Kontakt telefoniczny: (81) 445 35 53 (w godzinach konsultacji)

 

KONSULTACJE W CZASIE LETNIEJ SESJI EGZAMINACYJNEJ

Najbliższy termin konsultacji przewidziano w dniu 30 czerwca 2017 r., godz. 11.00-12.00, p. C-533.

 

 

PRAKTYKI STUDENCKIE W PROKURATURZE
(STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE)

Niniejszym informuję, że otrzymałem już większość poszczególnych umów w przedmiocie organizacji praktyk. W związku z potwierdzam, że termin spotkania, w trakcie którego będą Państwu wydawane skierowania oraz dzienniki praktyk, ustalono na dzień 30 czerwca 2017 r., godz. 10.00, p. C-533.

 

Jednocześnie, w nawiązaniu do wcześniejszego ogłoszenia przypominam, że na okres odbywania praktyk należy posiadać ubezpieczenie NNW (zaświadczenie w tym przedmiocie celem jego ewentualnego okazania w miejscu praktyk).

Ostatnia aktualizacja: 28.06.2017 22:35