Działalność badawcza

Aktualnie prowadzi badania dotyczące:

– dziejów nonkognitywnego, wittgensteinowskiego podejścia do religii – począwszy od jego źródeł w twórczości Sorena Kierkegaarda i Lwa Tołstoja, poprzez analityczno-językowe sformułowanie zasad tego podejścia w filozofii Ludwiga Wittgensteina, aż do autorów inspirowanych Wittgensteinem, zwłaszcza O.K. Bouwsmy oraz członków Szkoły w Swansea, tj. R. Rheesa, P. Wincha oraz D.Z. Phillipsa;

– koncepcji chrześcijaństwa jako sposobu życia w filozofii Kierkegaarda i Tołstoja, jak również ich krytyk oficjalnego chrześcijaństwa;

Maksymilian Roszyk– idei milczenia w filozofii L. Wittgensteina;

– nowoczesnych krytyk metafizycznego sposobu myślenia (I. Kant, S. Kierkegaard, F. Nietzsche, L. Wittgenstein, M. Heidegger, E. Levinas, J. Derrida).

 

 

Działalność dydaktyczna

Prowadzi głównie wykłady i ćwiczenia kursoryczne z historii filozofii, zwłaszcza nowożytnej i współczesnej. W roku akademickim 2011/12 prowadził również seminarium poświęcone filozofii L. Wittgensteina, oraz wykład monograficzny traktujący o współczesnej filozofii francuskiej (od spirytualistów do Badiou). W tym samym roku wypromował trzy prace licencjackie:

– p. Jacka Jarockiego: „Davida Chalmersa koncepcja logicznej możliwości istnienia zombi jako argument na rzecz dualizmu własności”;

– p. Michała Kasiarza: „Jana Woleńskiego krytyka teizmu”;

– p. Ewy Wantuch: „Koncepcja sztuki w późnej filozofii F.W.J. Schellinga”.

W roku akademickim 2012/13 prowadził autorski wykład monograficzny pt. "Wstęp do filozofii krytycznej: Wittgensteina, Kanta i Kierkegaarda krytyka metafizycznego sposobu myślenia".

 

 ***

 

Wszystkie religie są piękne, nawet religie najprymitywniejszych plemion. Symbolika katolicyzmu jest niewypowiadalnie piękna. Jednak każda próba przekształcenia jej w system filozoficzny jest czymś odrażającym.

Ludwig Wittgenstein

 

 

Ostatnia aktualizacja: 17.05.2017 15:08