Konsultacje (semestr zimowy 2017/18):

środa, godz. 12.00 - 13.30

 

 

Doktor habilitowany nauk prawnych w zakresie prawa, specjalność: prawo karne

Profesor nadzwyczajny KUL

Kierownik Katedry Prawa Karnego KUL

Dziekan Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL

Członek - korespondent Papieskiej Akademii Życia

Członek Rady Polityki Penitencjarnej przy Ministrze Sprawiedliwości RP

Stypendysta Università Cattolica del Sacro Cuore (Milano)

 

Ostatnia aktualizacja: 04.01.2018 20:04