Konsultacje (semestr zimowy 2016/17):

środa, godz. 13.00 - 14.00

 

 

Doktor habilitowany nauk prawnych w zakresie prawa, specjalność: prawo karne

Profesor nadzwyczajny KUL

Kierownik Katedry Prawa Karnego KUL

Dziekan Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL

Członek - korespondent Papieskiej Akademii Życia

Członek Rady Polityki Penitencjarnej przy Ministrze Sprawiedliwości RP

Stypendysta Università Cattolica del Sacro Cuore (Milano)

 

Ostatnia aktualizacja: 29.09.2016 22:15