Adiunkt w Katedrze Językoznawstwa Romańskiego KUL
Specjalność : językoznawstwo francuskie
Zainteresowania badawcze : semantyka leksykalna, semantyka tekstu, teoria interpretacji, analiza dyskursu, pragmatyka.
 

 
Ostatnia aktualizacja: 01.03.2017 17:31