Pracownik Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej 
 

Kierownik Katedry Komunikacji Wizualnej

kontakt: juszka@kul.pl 

  Zainteresowania naukowe

   społeczno-kulturowe oddziaływanie mediów

   analiza przekazów medialnych,

   fotografia w komunikacji zmediatyzowanej

   metodologia badań medioznawczych 

   socjologia wizualna,

   socjologia rodziny

  Publikacje z zakresu: 

   prasoznawstawa

   medioznawstwa

   socjologii wizualnej

   komunikacji wizualnej

   socjologii rodziny

Ostatnia aktualizacja: 21.10.2016 13:02