Absolwentka ekonomii KUL (dyplom z wyróżnieniem). 9 czerwca 2010 r. obroniła pracę magisterską pt. Koncepcja rachunku kosztów działań: podejście konwencjonalne i pełny model sterowany czasem (promotor: dr Alicja Oniszczuk, praca wyróżniona w konkursie Stowarzyszenia Księgowych w Polsce na najlepsze prace z dziedziny rachunkowości w 2010 roku w kategorii prac magisterskich).

22 października 2015 r. obroniła na Wydziale Ekonomicznym UMCS w Lublinie pracę doktorską pt. Ocena efektywności publicznego finansowania edukacji w Polsce (promotor: dr hab. Jolanta Szołno-Koguc, recenzenci: prof. dr hab. Teresa Lubińska, dr hab. Piotr Karpuś), uzyskując stopień doktora nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii.

Od 1 października 2016 r. zatrudniona w Katedrze Rachunkowości w Instytucie Ekonomii i Zarządzania na Wydziale Nauk Społecznych KUL.

 

Pełnione funkcje:

  • opiekun II roku zarządzania I stopnia (wraz z dr Anną Pilarczyk);
  • redaktor strony internetowej Katedry Rachunkowości.

 

Konsultacje w semestrze letnim 2016/2017:

środa 14.10-14.55, C-558
czwartek 11.40-12.25, C-558

Ostatnia aktualizacja: 16.05.2017 18:11