wykształcenie:

architekt krajobrazu (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, 2006)

doktor nauk technicznych, specjalność architektura i urbanistyka (Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej, 2015)

studia podyplomowe Urbanistyka i Gospodarka Przestrzenna (Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej, 2010)

 

zainteresowania naukowe:

krajobraz miejski, krajobraz otwarty, zrównoważona i ekologiczna urbanistyka, osiedla ekologiczne, systemy zieleni miejskiej, zrównoważone planowanie przestrzenne, partycypacja społeczna, kultura przestrzeni, krajobraz Lublina i lubelszczyzny

 

publikacje online:

http://ekspertsztuki.academia.edu/JanKami%C5%84ski

https://scholar.google.pl/citations?user=8t1iSjMAAAAJ&hl=pl
 

działalność:

Ekspert KUL -  http://www.kul.pl/zespol-ekspertow-kul,art_59003.html

Rada Kultury Przestrzeni -  http://bip.lublin.eu/bip/um/index.php?t=200&id=169196

Forum Kultury Przestrzeni -  www.fkp.ulublin.eu

Miasto dla Ludzi -  www.miastodlaludzi.ulublin.eu

Parki Lublina -  http://www.parki.lublin.pl/

Współpraca z Urzędem Miasta Lublin w zakresie:

- odnowy wąwozów i suchych dolin Lublina

- Centrum Edukacji Ekologicznej i Turystyki Przyrodniczej

 

Projekty w zakresie architektury krajobrazu:

- projekty rewaloryzacji zabytkowych założeń parkowych

- projekty przestrzeni publicznej

- projekty parków

- projekty zieleni osiedlowej

- koncepcje urbanistyczne

 

Inne doświadczenie zawodowe:

- ekspertyzy w zakresie urbanistyki, planowania przestrzennego i partycypacji społecznej

- koordynacja procesów partycypacji społecznej w zakresie zagospodarowania przestrzeni

- działania artystyczne w przestrzeni

 

Konsultacje w semestrze zimowym 2016/17:

wtorek, 12:30-15:30

czwartek, 11:00 - 13:00

pok. 804, budynek WMiAK

 

Kontakt:

jan.t.kaminski@gmail.com

+48 698 869 440

 

 

Ostatnia aktualizacja: 14.10.2016 08:47