wykształcenie:

architekt krajobrazu (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, 2006)

doktor nauk technicznych, specjalność architektura i urbanistyka (Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej, 2015)

studia podyplomowe Urbanistyka i Gospodarka Przestrzenna (Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej, 2010)

 

zainteresowania naukowe:

krajobraz miejski, krajobraz otwarty, zrównoważona i ekologiczna urbanistyka, osiedla ekologiczne, systemy zieleni miejskiej, zrównoważone planowanie przestrzenne, partycypacja społeczna, kultura przestrzeni, krajobraz Lublina i lubelszczyzny

 

publikacje online:

http://ekspertsztuki.academia.edu/JanKami%C5%84ski

https://scholar.google.pl/citations?user=8t1iSjMAAAAJ&hl=pl
 

działalność:

Ekspert KUL -  http://www.kul.pl/zespol-ekspertow-kul,art_59003.html

Rada Kultury Przestrzeni -  http://bip.lublin.eu/bip/um/index.php?t=200&id=169196

Forum Kultury Przestrzeni -  www.fkp.ulublin.eu

Miasto dla Ludzi -  www.miastodlaludzi.ulublin.eu

Parki Lublina -  http://www.parki.lublin.pl/

Rozmowy o mieście 2017 - http://ulublin.eu/spotkania-rozmowy-o-miescie/

Współpraca z Urzędem Miasta Lublin w zakresie:

- odnowy wąwozów i suchych dolin Lublina

- Centrum Edukacji Ekologicznej i Turystyki Przyrodniczej

 

Projekty w zakresie architektury krajobrazu:

- projekty rewaloryzacji zabytkowych założeń parkowych

- projekty przestrzeni publicznych

- projekty parków

- projekty zieleni osiedlowej

- koncepcje urbanistyczne

 

Inne doświadczenie zawodowe:

- ekspertyzy w zakresie urbanistyki, planowania przestrzennego i partycypacji społecznej

- koordynacja procesów partycypacji społecznej w zakresie zagospodarowania przestrzeni

- działania artystyczne w przestrzeni

 

Konsultacje w semestrze zimowym 2017/18:

 

wtorek, 13:20- 14:50

s. 906, budynek WMiAK KUL

 

uwaga: Uprzejmie informuję, że w dniu 24 października 2017, wtorek, konsultacje nie odbędą się. Osoby potrzebujące konsultacji proszę o kontakt e-mail.

 

Kontakt:

jan.t.kaminski@gmail.com

+48 698 869 440

 

 

Ostatnia aktualizacja: 20.10.2017 18:55