Wykształcenie:

1998 - 2003 studia magisterskie na kierunku zarządzanie i marketing, Katolicki Uniwersytet Lubelski.

2000 - 2004 studia magisterskie na kierunku ekonomia, Katolicki Uniwersytet Lubelski.

2010 doktorat w zakresie ekonomii, Wydział Zarządzania Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach.

 

Zainteresowania:

Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw, marketing społecznie zaangażowany, raportowanie społeczne.

 

Ostatnie publikacje:

Zasuwa, G. (2017), Społeczna nieodpowiedzialność przedsiębiorstw a zagrożenie bojkotem konsumenckim, Przegląd Organizacji, nr 1, 22-28.

Żukowska H., Spoz A., Zasuwa G., (2016), Sprawozdawczość w procesie zarządzania i oceny działalności przedsiębiorstwa, Wydawnictwo KUL: Lublin.

Zasuwa, G. (2016), Wykorzystanie jakościowej analizy porównawczej w badaniach postaw i zachowań konsumentów, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 459, 29-38.

Zasuwa, G. (2016), When Company-Cause Fit Enhances Corporate Reputation: The Role of Company Involvement [w:] M. Arslanagić-Kalajdžić, S. Kadić-Maglajlić (eds.), Where the East kisses the West: Marketing convergence and divergence in the New Europe, University of Sarajevo: Sarajevo.

Zasuwa, G. (2016), Wpływ aktywności obywatelskiej konsumentów na ich udział w bojkotach produktów, Konsumpcja i Rozwój, nr 1(2016), 77 - 88.

Zasuwa, G. (2016), Do the ends justify the means? How altruistic values moderate consumer responses to corporate social initiatives, Journal of Business Research, doi:10.1016/j.jbusres.2016.03.034

Zasuwa, G. (2016), Kim jest uczestnik bojkotu produktu? Znaczenie cech demograficznych konsumentów, Handel Wewnętrzny, nr 1 (360), 334 - 347. 

Ostatnia aktualizacja: 29.03.2017 22:15