Wykształcenie:

1998 - 2003 studia magisterskie na kierunku zarządzanie i marketing, Katolicki Uniwersytet Lubelski.

2000 - 2004 studia magisterskie na kierunku ekonomia, Katolicki Uniwersytet Lubelski.

2010 doktorat w zakresie ekonomii, Wydział Zarządzania Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach.

 

Zainteresowania:

Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw, marketing społecznie zaangażowany, raportowanie społeczne.

 

Ostatnie publikacje:

Zasuwa, G. (2016), Wpływ aktywności obywatelskiej konsumentów na ich udział w bojkotach produktów, Konsumpcja i Rozwój, nr 1(2016), 77 - 88.

Zasuwa, G. (2016), Do the ends justify the means? How altruistic values moderate consumer responses to corporate social initiatives, Journal of Business Research, doi:10.1016/j.jbusres.2016.03.034

Zasuwa, G. (2016), Kim jest uczestnik bojkotu produktu? Znaczenie cech demograficznych konsumentów, Handel Wewnętrzny, nr 1 (360), 334 - 347.

Zasuwa, G. (2015). Basic Values and Attitudes Toward Cause-Related marketing. Research Papers of Wrocław University of Economics, vol. 387, 215 - 228. DOI:10.15611/pn.2015.387.18

Zasuwa, G. (2015), Bojkotowanie produktu a preferencje wartości konsumentów, Zeszyty  Naukowe  Uniwersytetu Szczecińskiego nr 865, Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, nr 38, 285 - 294. DOI:10.18276/pzfm.2015.38-26

Zasuwa, G. (2015), Znaczenie dochodów w bojkotowaniu produktów, Marketing i Rynek, nr 11, 17 - 22.

 

Ostatnia aktualizacja: 14.03.2017 10:32