kontakt e-mail: grzegorz_tutak@wp.pl

 

Zagadnienia na kolokwium- służby specjalne 

 

1. Zagadnienia definicyjne

-Wywiad (w tym typologia wywiadu o której była mowa na zajęciach)

-Kontrwywiad (rodzaje kontrwywiadu, obszary działania)

-Próba definicji służb specjalnych, cechy służb

2.Funkcje wywiadu

3.Elementy wchodzące w skład analizy informacji

4. Zadania służby wywiadowczych (charakterystyczne dla wszystkich służb)

5. Zagrożenia wywiadowcze państwa

-Wymienić podmioty stanowiące zagrożenie- ujęcie podmiotowe

-Zagrożenia- ujęcie przedmiotowe (sabotaż, terroryzm, szpiegostwo, działania wywrotowe i dywersyjne, zorganizowana przestępczość)

6. Klasyfikacja informacji niejawnych

7. SKW i SWW- kwestie podejmowane na zajęciach

8. Minister koordynator służb specjalnych

9. Współdziałanie SKW i SWW z odpowiednimi organami i instytucjami (główne formy współdziałania na podstawie rozporządzenia PRM)

10.kontrola operacyjna (kiedy jest stosowana, przesłanki, czego dotyczy i sposób jej realizacji)

11. Zakup kontrolowany

12. przesyłka niejawnie kontrolowana

13. ABW i AW- kwestie podejmowane na zajęciach

14. UOP – podstawowe informacje

15. CBA- kwestie podejmowane na zajęciach

 

plik do pobrania zagadnienia_na_kolokwium_sluzby_specjalne 

Prezentacja - zajęcia wprowadzające- Prezentacj_sluzby_specjalne_-_wprowadzenie

 

 

 

Ostatnia aktualizacja: 12.04.2018 20:32