Grzegorz Skrobotowicz

Konsultacje: środa, godz. 16:00-17:30, s. C-519.

Kontakt telefoniczny w godzinach konsultacji: (81) 445-35-19.

Kontakt e-mail: grzegorz.skrobotowicz@kul.pl 

P.T. Studenci

Wyniki z "zerówki" z "Medycyny sądowej dla prawników" - link

P.T. Studenci

Najbliższe kolokwium będzie obejmowało swoim zakresem materiał: od tego momentu, w którym zakończyło się ostatnie kolokwium aż do Rozdziału XVIII (włącznie) - Wykonywanie kary pozbawienia wolności. Proszę, abyście Państwo szczególną uwagę zwrócili na wykonywanie kary: grzywny, ograniczenia wolności i pozbawienia wolności.

P.T. Studenci III r.

Na zajęcia w dniach 15.01.-19.01.2018 r. proszę o przygotowanie następujących zagadnień:

  • Rozdział 16 - Wykonywanie grzywny;
  • Rozdział 17 - Wykonywanie kary ograniczenia wolności;
  • Rozdział 18 - Wykonywanie kary pozbawienia wolności.

P.T. Studenci

Pragnę przypomnieć, że jako pracownik naukowo-dydaktyczny jestem do dyspozycji wszystkich Państwa Studentów (od I r. do V r.): osobiście - w godzinach konsultacji lub e-mail'owo - w sprawach pilnych. W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt.
 
QR_Code_GS
Ostatnia aktualizacja: 18.01.2018 14:46