Grzegorz Skrobotowicz

Konsultacje: poniedziałek, godz.:15:50-16:50, s. C-519 (Collegium JP II)

Kontakt telefoniczny w godzinach konsultacji: (81) 445-35-19

Kontakt e-mail: grzegorz.skrobotowicz@kul.pl

P.T. Studenci

W związku z wyjazdem służbowym najbliższe zajęcia gr. 8 (poniedziałek, godz. 16:40-18:20) zostają jednorazowo przełożone na środę (29.03.2017 r.) na godz. 18:20-20:00, s. C-924.

P.T. Studenci

Na najbliższe ćwiczenia z "Postępowania karnego" proszę o przygotowanie następujących zagadnień (wg podręcznika autorstwa: St. Waltoś, P. Hofmański - Proces karny. Zarys systemu, wyd. 13, Wolters Kluwer 2016 r.):

  • rozdział 7 - Środki przymusu;
  • rozdział 6 - Dowody (podrozdział 6.1 - cały).

P.T. Studenci V r.

Pragnę przypomnieć, że jako pracownik naukowo-dydaktyczny jestem do dyspozycji wszystkich Państwa Studentów (od I r. do V r.): osobiście - w godzinach konsultacji lub e-mail'owo - w sprawach pilnych. W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt.
 
QR_Code_GS
Ostatnia aktualizacja: 28.03.2017 07:47