Grzegorz Skrobotowicz

Konsultacje: środa, godz.:18:10-19:40, s. C-519 (Collegium JP II)

Kontakt telefoniczny w godzinach konsultacji: (81) 445-35-19

Kontakt e-mail: grzegorz.skrobotowicz@kul.pl

P.T. Studenci

W zw. z wyjazdem służbowym w dniach 22-24.05.2017 r., osoby, które chciałby przystąpić do egzaminu zerowego z Postępowania karnego będą mogły uzyskać zaliczenie z ćwiczeń w piątek (19.05.2017 r.), w godz. 16:15-17:15. Odrabianie konsultacji z 24.04.2017 r. oraz z 24.05.2017 r. odbędzie się także w piątek (19.05.2017 r.), w godz. 17:15-19:15, s. C-519.

Ćwiczenia zostaną odpracowane w następujących terminach:

  • gr. 8 i 7 - czwartek (01.06.2017 r.) odpowiednio w godz. 16:40-18:20 i 18:20-20:00, s. C-924;
  • gr. 9 - środa (31.05.2017 r.) godz. 18:20-20:00, s. C-924.

P.T. Studenci

Dnia 29 maja (poniedziałek), w godz. 15.00-16.30 odbędzie się egzamin zerowy z Postępowania karnego. Jest też normalny termin egzaminu dla osób, które uzyskają indywidualną zgodę na zdawanie egzaminu przed sesją.
W celu lepszego przygotowania studentów do egzaminu, w najbliższy poniedziałek wykład z Postępowania karnego rozpocznie się o godz. 9.10 a nie, jak to przewiduje plan, o 10.00.
Także w celu lepszego przygotowania studentów, Pan mgr Adrian Zbiciak podjął się przeprowadzenia spotkania poświęconego wyłącznie rozwiązywaniu kazusów dla wszystkich studentów. Termin: sobota 27 maja, godz. 11:40-15:50, sala CTW-408. Spotkanie odbędzie się, jeżeli gotowość udziału zgłosi co najmniej 50 studentów.
P.T. Studenci

Zachęcam Państwa do udziału w „V Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy z Postępowania Karnego”, który odbędzie się w dniach 1-2 czerwca 2017 r. na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. O eliminacjach wewnętrznych zostaniecie Państwo poinformowani w najbliższym czasie.

P.T. Studenci

Uległ zmianie dzień konsultacji oraz zostały one wydłużone. Od teraz będę dostępny dla Państwa we środę w godz. 18:10-19:40, s. C-519. Jednocześnie, z uwagi na liczne zapytania, informuję, że w pierwszej kolejności będę pytał osoby, które nie pisały trzeciego kolokwium lub chciałby poprawić ocenę niedostateczną. Następnie będę pytał osoby chcące poprawić drugie kolokwium, a na samym końcu, tych z Państwa, którzy jeszcze nie poprawili pierwszego kolokwium.  

P.T. Studenci

Na najbliższe ćwiczenia z "Postępowania karnego" proszę o przygotowanie następujących zagadnień (wg podręcznika autorstwa: St. Waltoś, P. Hofmański - Proces karny. Zarys systemu, wyd. 13, Wolters Kluwer 2016 r.):

  • rozdział 8 - Przesłanki procesowe (cały);
  • rozdział 9 - Przebieg procesu (podrozdziały 9.1 i 9.2).

P.T. Studenci V r.

Pragnę przypomnieć, że jako pracownik naukowo-dydaktyczny jestem do dyspozycji wszystkich Państwa Studentów (od I r. do V r.): osobiście - w godzinach konsultacji lub e-mail'owo - w sprawach pilnych. W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt.
 
QR_Code_GS
Ostatnia aktualizacja: 18.05.2017 10:14