Grzegorz Skrobotowicz

Konsultacje: środa - godz. 16:30-17:30, s. C-519.

Kontakt telefoniczny w godzinach konsultacji: (81) 445-35-19

Kontakt e-mail: grzegorz.skrobotowicz@kul.pl 

P.T. Studenci

Bardzo serdecznie dziękuję, że oceniliście Państwo prowadzone przeze mnie zajęcia :) Jest to dla mnie bardzo ważne ponieważ pomaga mi w jeszcze bardziej efektywnym przekazywaniu Państwu wiedzy. Dziękuję i życzę powodzenia w sesji egzaminacyjnej!

P.T. Studenci

Pragnę przypomnieć, że jako pracownik naukowo-dydaktyczny jestem do dyspozycji wszystkich Państwa Studentów (od I r. do V r.): osobiście - w godzinach konsultacji lub e-mail'owo - w sprawach pilnych. W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt.
 
QR_Code_GS
Ostatnia aktualizacja: 20.07.2017 14:20