Grzegorz Skrobotowicz

Konsultacje: środa, godz. 16:15-17:30, s. C-519.

Kontakt telefoniczny w godzinach konsultacji: (81) 445-35-19.

Kontakt e-mail: grzegorz.skrobotowicz@kul.pl 

P.T. Studenci IV i V r.

Na ćwiczenia z Prawa karnego wykonawczego proszę o przygotowanie następujących zagadnień (wg podręcznika "Prawo karne wykonawcze" współautorstwa Z. Hołda, J. Hołda, J. Migdał, B. Żórawska):

  • Rozdział 6 - Wykonywanie kar w świetle Konstytucji;
  • Rozdział 7 - Kodeks karny wykonawczy - charakterystyka ogólna;
  • Rozdział 8 - Organy postępowania wykonawczego.

Proszę również o przyniesienie Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 lutego 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad zatrudniania skazanych (Dz. U. z dnia 25 lutego 2004 r.) - rozporzadzenie_ms_-_w_sprawie_szczegolowych_zasad_zatrudniania_skazanych.

P.T. Studenci III r.

Na zajęcia w dniach 20-24.11.2017 r. proszę o przygotowanie następującego zagadnienia:

  • Rozdział 8 - Organy postępowania wykonawczego.

Proszę o przyniesienie Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 czerwca 2016 r. w sprawie sposobu i trybu wykonywania czynności przez kuratorów sądowych w sprawach karnych wykonawczych - link.

P.T. Studenci

Pragnę przypomnieć, że jako pracownik naukowo-dydaktyczny jestem do dyspozycji wszystkich Państwa Studentów (od I r. do V r.): osobiście - w godzinach konsultacji lub e-mail'owo - w sprawach pilnych. W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt.
 
QR_Code_GS
Ostatnia aktualizacja: 17.11.2017 15:08