Grzegorz Skrobotowicz

Konsultacje: środa, godz.:18:10-19:40, s. C-519 (Collegium JP II) - uwaga zmiana dnia i godziny konsultacji

Kontakt telefoniczny w godzinach konsultacji: (81) 445-35-19

Kontakt e-mail: grzegorz.skrobotowicz@kul.pl

P.T. Studenci

Wyniki kolokwium - gr. 7, 8, 9

P.T. Studenci

Na najbliższe ćwiczenia z "Postępowania karnego" proszę o przygotowanie następujących zagadnień (wg podręcznika autorstwa: St. Waltoś, P. Hofmański - Proces karny. Zarys systemu, wyd. 13, Wolters Kluwer 2016 r.):

  • rozdział 6 - Dowody (cały).

P.T. Studenci

Uprzejmie przypominam, że do 30.04.2017 r. do godz. 23:59:59 należy przesłać na adres mail'owy sprawozdanie z rozprawy karnej.

P.T. Studenci V r.

Pragnę przypomnieć, że jako pracownik naukowo-dydaktyczny jestem do dyspozycji wszystkich Państwa Studentów (od I r. do V r.): osobiście - w godzinach konsultacji lub e-mail'owo - w sprawach pilnych. W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt.
 
QR_Code_GS
Ostatnia aktualizacja: 27.04.2017 21:59