Grzegorz Skrobotowicz

Konsultacje: poniedziałek, godz.: 14:10-15:10, s. C-519 (Collegium JP II)

Kontakt telefoniczny w godzinach konsultacji: (81) 445-35-19

Kontakt e-mail: grzegorz.skrobotowicz@kul.pl

P.T. Studenci

Moje najbliższe konsultacje - poniedziałek (5.12.2016 r.) jednorazowo zostały przesunięte na środę (7.12.2016 r.), godz. 14:50-15:50.

P.T. Studenci z "Prawa karnego wykonawczego"

Dzisiaj otrzymałem informacje, że wizytę w Zakładzie Karnym musimy przesunąć na pierwszą połowę stycznia 2017 r. z przyczyn uzasadnionych. Osoby, które zgłosiły chęć wyjazdu będą miały pierwszeństwo przy wyjeździe styczniowym.

P.T. Studenci Pana Prof. J. Migdała

Zajęcia z poniedziałku (5.12.2016 r.) zostaną jednorazowo przeprowadzone we środę 7.12.2016 r. w następującym porządku:

  • 12:30-14:10 - Prawo karne wykonawcze (wykład), s. C-101;
  • 14:10-15:50 - Prawo karne wykonawcze (seminarium IV r.), s. C-519;
  • 15:50-17:30 - Prawo karne wykonawcze (seminarium V r.), s. C-519.
 

P.T  Studenci 

Na kolejne ćwiczenia z Postępowania karnego proszę o przygotowanie następujących zagadnień z podręcznika autorstwa: St. Waltoś "Proces karny. Zarys systemu":

  • Rozdział 4 - Uczestnicy procesu (do 4.2.2. włącznie) - proszę zabrać ze sobą także ustawę Prawo o ustroju sądów powszechnych z 27 lipca 2001 r. (będziemy omawiali artykuły od 61 do 91) oraz ustawę Prawo o prokuraturze z dnia 28 stycznia 2016 r.

P.T. Studenci

Na kolejne zajęcia z Prawa karnego wykonawczego proszę o przygotowanie następujących zagadnień z podręcznika autorstwa: J. Migdał, T. Szymanowski "Prawo karne wykonawcze i polityka penitencjarna":

  • Rozdział VI - Nadzór i kontrola nad wykonywaniem kar i środków stosowanych wobec sprawców przestępstw;
  • Rozdział VII - Wykonywanie grzywien.

P.T. Studenci V r.

Pragnę przypomnieć, że jako pracownik naukowo-dydaktyczny jestem do dyspozycji wszystkich Państwa Studentów (od I r. do V r.): osobiście - w godzinach konsultacji lub e-mail'owo - w sprawach pilnych. W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt.
 
QR_Code_GS
Ostatnia aktualizacja: 06.12.2016 12:31