Ewa_foto

 

Telefon: 81 445 44 40

 e-mail: ewrzeczkowska@gmail.com

konsultacje: czwartek godz. 15.00-15.50 sala 117

 

 Zainteresowania naukowe: Historia Polski XX wieku; chadecja w Polsce; służby specjalne PRL; stosunki Państwo-Kościół; dzieje społeczno-polityczne Europy w XX w.; historia oporu społecznego w powojennej Polsce i Europie

 Prowadzone zajęcia: Stosunki polityczne w powojennej Europie; Uwarunkowania geopolityczne ziem polskich; Historia Polski; Narodziny, rozkwit i upadek mocarstw na przestrzeni wieków; Jak opowiada się historię XX wieku. Udane i nie zawsze udane narracje; Historia Polski XX wieku

 

Nagrody i wyróżnienia:

 ♦ Nagroda indywidualna II stopnia Rektora KUL za oryginalne i twórcze osiągnięcia naukowe, 22 grudnia 2015 r.

 ♦ Nagroda im. Tomasza Strzembosza:http://www.fundacjastrzembosza.pl/

 ♦ Najlepszy Debiut Historyczny:

http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news,369293,konkurs-na-najlepszy-debiut-historyczny-rozstrzygniety.html

  

Wybrane publikacje:

♦ "Bogu, Polsce, Bliźnim". Tajne organizacje harcerskie w Polsce w latach 1944-1956", Lublin 2014.

zob. więcej na temat książki:

http://werset.pl/bogu-polsce-bliznim-tajne-organizacje-harcerskie-w-polsce-w-latach-19441956-ewa-rzeczkowska--ewa-rzeczkowska-bogu-polsce-bliznim-bogu-polsce-bliznim-organizacje-tajne-184.html

 Klikając na link: http://goo.gl/mHCOrV można obejrzeć aplikację: "Tajne organizacje harcerskie w Polsce w latach 1944-1956", której Autorem jest doktorant KUL Pan Mateusz Zawadzki.


 Aplikacja powstała w oparciu o materiały zgromadzone w rozprawie dr Ewy Rzeczkowskiej "Bogu, Polsce, Bliźnim. Tajne organizacje harcerskie w Polsce w latach 1944-1956". Książka, wydana przez wydawnictwo Werset, w 2015 roku zdobyła nagrodę im. prof. Tomasza Strzembosza dla autora najlepszej książki dotyczącej najnowszej historii Polski.

 

♦ Dziennik czynności Naczelnego Wodza gen. Władysława Sikorskiego, tom I 30 VIII 1939 – 31 VII 1940, Wstęp i redakcja naukowa Jarosław Rabiński, Opracowanie dokumentów Jarosław Rabiński Ewa Rzeczkowska Jadwiga Kowalska, Lublin 2016.
Zob. więcej: 

dziennik-czynnosci-naczelnego-wodza-gen-w-sikorskiego-wspolnym-przedsiewzieciem-wydawniczym-kul-i-ipn,art_69736.html

 https://www.poczytaj.pl/ksiazka/dziennik-czynnosci-naczelnego-wodza-gen-sikorskiego-tom-1-jaroslaw-rabinski-red,372806

 

♦ Stanisław J. Dąbrowski, Ewa Rzeczkowska, Piotr Gawryszczak, Komunistyczne represje wobec harcerstwa na Lubelszczyxnie, Lublin 2016.

zob.:

http://uhieronima.pl/komunistyczne-represje-wobec-harcerzy-na-lubelszcz-p-25378.html

 

 "My chcemy wolnej Polski!" Tajne organizacje harcerskie na Lubelszczyźnie w latach 1944-1956, "Glaukopis" 2007, 2007, Vol. 7/8.

 Lubelskie „Trójki” – udział dziewcząt w harcerskiej drugiej konspiracji w latach 1944-1956, "Teka Komisji Historycznej PAN Oddział w Lublinie" 2008, cz. 5.

 "Mam szczerą wolę pełnić służbę Bogu i Polsce" - działalność tajnych organizacji harcerskich w Polsce w latach 1944-1956, "Teka Komisji Historycznej PAN Oddział w Lublinie" 2010, Vol. 7.

 Tajne organizacje harcerskie w Polsce w latach 1944-1956, "Pamięć i Sprawiedliwość" 2011, nr 1/17.

 Unia Europejska a Europa Wschodnia, w: Europa Wschodnia. Skrypt dla uczestników studiów podyplomowych w zakresie studiów wschodnich, red. Hubert, Łaszkiewicz, Irena Wodzianowska, Lublin 2012.

 Konspiracyjna organizacja "Kraj-Krajowy Ośrodek", „Kwarta. Pismo historyczno-społeczne” 2013, nr 4.

 W setną rocznicę. Obraz powstania styczniowego w wybranych peerelowskich tytułach prasowych, "Teka Komisji Historycznej PAN Oddział w Lublinie" 2013, Vol. 10.

 Tajne nauczanie, w: Encyklopedia katolicka, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2013.

 Vancouver, w: Encyklopedia katolicka, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2014.

 Waszyngton, w: Encyklopedia katolicka, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2014.

 Związek Polaków w Niemczech, w: Encyklopedia katolicka, red. Edward Gigilewicz, Lublin 2014.

 Blisko trzystu nie dane było spotkać się ze swoimi krewnymi... 70. rocznica zbrodni niemieckiej na Zamku Lubelskim, „Przegląd Uniwersytecki” 2014, nr 4.

 Niemieckie społeczeństwo i władze państwowe wobec działalności Frakcji Czerwonej Armii, w: Terroryzm wczoraj i dziś. Wybrane problemy, red. Pablo de la Fuente, Wojciech Gizicki, Cezary Taracha, Lublin 2015.

 "Deficyt demokracji", w: Encyklopedii politologii. t.1 Pojęcia, teorie i metody, pod red. Wojciecha Sokoła, Marka Żmigrodzkiego, wyd. 2, Warszawa 2016.

  

W druku:

 Organizacja wykuwa nowego człowieka, czyli jak ZMP kształtował wzorce osobowe młodzieży na łamach "Sztandaru Młodych"

 "Nie tylko Szare Szeregi". Harcerstwo polskie w okresie II wojny światowej

 Działania komunistycznego aparatu bezpieczeństwa wobec podziemia narodowego w powiecie kraśnickim/janowskim w ramach sprawy obiektowej kryptonim „Zamek”

 "Wyższa szkoła sabotażu i dywersji". Komunistyczne organizacje młodzieżowe na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w latach 1944-1965. 

 Kryptonim „Nadajnik”. Służba Bezpieczeństwa PRL wobec Radia „Solidarność” w Świdniku w latach 1983-1989

  

 Udział w projektach badawczych:

- „Tajne organizacje harcerskie w Polsce w latach 1944-1956” (promotorski). Kierownik projektu - dr hab., prof. KUL Mirosław Piotrowski. Główny wykonawca - mgr Ewa Rzeczkowska. Termin realizacji: 25 IX 2006 - 24 IX 2008 r. (zob: http://www.kul.pl/art_16807)

 - Ekspert w ramach Zespołu Historycznego Grupy "Ujawnić Prawdę" przy Zarządzie Regionu NSZZ "Solidarność" w Lublinie

 - Wchodzę w skład zespołu badawczego przygotowującego - we współpracy z londyńskim Instytutem Polskim i Muzeum Sikorskiego – krytyczną edycję źródłową „Dziennika czynności naczelnego wodza gen. Władysława Sikorskiego 1939-1943”

 Lublin. Historia dzielnic. W 700-ną rocznicę lokacji miasta, projekt realizowany ze środków Fundacji Aktywności Obywatelskiej i Prezydenta Miasta Lublin, II 2015-XII 2017.

 

Program "Nauka" 10 października 2015 r. TVP Lublin

http://lublin.tvp.pl/22089554/10-pazdziernika-2015 

Źródło: TVP Lublin

 

 Wybrane konferencje naukowe:

 Akcja wprowadzenia stanu wojennego na Lubelszczyźnie w nocy z 12/13 grudnia 1981 r., referat wygłoszony na konferencji: 30. Rocznica wprowadzenia stanu wojennego, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin, 14 grudnia 2011 r.

 Komunistyczny aparat bezpieczeństwa wobec konspiracji niepodległościowej w powiecie tomaszowskim w latach 1944-1956, referat wygłoszony na konferencji: Ocalić od zapomnienia. 73. Rocznica bitew pod Tomaszowem Lubelskim, Tomaszów Lubelski, 14 września 2012.

 "Deficyt demokracji" a znaczenie społeczeństw państw członkowskich w Unii Europejskiej, referat wygłoszony na konferencji: Społeczeństwo obywatelskie w Polsce. Tradycje - Fundamenty - Wyzwania, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin, 13-14 kwietnia 2013 r.

 Komunistyczne organizacje młodzieżowe w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w okresie PRL,  referat wygłoszony na konferencji: Interdyscyplinarny Kongres Naukowy "Studenci polscy w XIX i XX wieku. Historia, kultura, język", Warszawa, 22-23 listopada 2013.

 Lewaccy terroryści: Frakcja Czerwonej Armii, referat wygłoszony na konferencji: Terroryzm wczoraj i dziś. W 10. rocznicę zamachów w Madrycie z 11 marca 2004 roku, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin, 21 marca 2014.

 Dokumenty komunistyczne aparatu bezpieczeństwa jako źródło do badań nad historią Kościoła katolickiego w Polsce w latach 1944-1956, referat wygłoszony na konferencji: Międzynarodowa konferencja Historia chrześcijaństwa w źródłach, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Kraków, 4-6 grudnia 2014.

 Konspiracja narodowa w obliczu totalitaryzmu komunistycznego, referat wygłoszony na konferencji: „Walczymy za świętą sprawę, za wolną Polskę!” Podziemie niepodległościowe wobec władzy komunistycznej, Bełchatów, 17 czerwca 2015.

 Postawy młodzieży wobec władzy komunistycznej w Polsce w latach 1944-1956, referat wygłoszony na konferencji: VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa Edukacja – Kultura – Społeczeństwo, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, 7-9 września 2015.

 Koncepcja partii chadeckiej w myśli i działalności politycznej Janusza Zabłockiego, referat wygłoszony na konferencji: Odsłony Polityki. III Ogólnopolski Kongres Politologii, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Kraków, 22-24 września 2015.

 "Nie tylko Szare Szeregi". Harcerstwo polskie w okresie II wojny światowej, referat wygłoszony na konferencji: I Kongres Historyków Konspiracji Niepodległościowej, Toruń 12-13 listopada 2015.

Jak komuniści aresztowali Matkę Bożą, referat wygłoszony na popularno-naukowej konferencji 966-2016. 1050 Rocznica Chrztu Polski, Zespół Szkół Energetycznych im. prof. Kazimierza Drewnowskiego, 6 kwietnia 2016.

 Próby odtworzenia partii chadeckiej w Polsce na przykładzie Polskiego Związku Katolicko-Społecznego, referat wygłoszony w czasie konferencji: Chrześcijaństwo w Polsce, Lublin 6-7 kwietnia 2016.

 "Ocalił go Dzierżyński" Władysław Siła-Nowicki w podziemiu antykomunistycznym na Lubelszczyźnie, referat wygłoszony na konferencji: "Za krew przelaną dla Ojczyzny, za ofiary z naszych żyć!" Podziemie niepodległościowe w walce z reżimem komunistycznym, Bełchatów 20 maja 2016. 

 

Więcej patrz: https://e.kul.pl/qldorobekp.html?op=0&start=0

Ostatnia aktualizacja: 03.04.2017 13:39