Emilia Czepczyńska studiowała prawo na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w latach 2006-2011. Jeden semestr studiów (od lutego do czerwca 2011 r.) realizowała na Uniwersytecie Ankarskim w Turcji w ramach programu Sokrates-Erasmus. Pracę magisterską pt. "Przestępstwo prowadzenia pojazdów w stanie nietrzeźweości w polskim prawie karnym" napisała pod kierunkiem dr. hab. Krzysztofa Wiaka, prof. KUL. W latach 2011-2013 odbywała studia doktoranckie na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL. 17 marca 2015 r. miała miejsce publiczna obrona rozprawy doktorskiej "Zakładanie, prowadzenie i likwidacja szkół w Polsce i Anglii" przygotowanej pod kierunkiem dr hab. Magdaleny Pyter, prof. KUL. Od 2013 r. zatrudniona na stanowisku asystenta w Katedrze Historii Ustrojów Państw (WPPKiA KUL). 

 

Kontakt: emilia.czepczynska@kul.pl

 

Konsultacje: piatek, godz. 10-11.30, C-527

Ostatnia aktualizacja: 03.10.2016 09:11