Kapłan Diecezji Sosnowieckiej. Katedra Języka Greckiego Instytutu Filologii Klasycznej KUL.

Ostatnia aktualizacja: 14.10.2017 23:22