Kierownik Oddziału Zbiorów Cyfrowych

Specjalista ds. digitalizacji zbiorów


Biblioteka Cyfrowa KUL, digitalizacja i udostępnianie zbiorów cyfrowych, przetwarzanie plików, tworzenie pdf, archiwizacja.

 

 


 
Ostatnia aktualizacja: 14.03.2018 09:14