Kierownik Oddziału Zbiorów Cyfrowych

Specjalista ds. digitalizacji zbiorów


Wydział Nauk Humanistycznych - Instytut Filologii Polskiej
Instytut Filologii Polskiej

 

Teoria i praktyka digitalizacji


Biblioteka Cyfrowa KUL, Repozytorium Instytucjonalne KUL, digitalizacja i udostępnianie zbiorów cyfrowych, przetwarzanie plików, tworzenie pdf, archiwizacja.

 

 


 
Ostatnia aktualizacja: 25.07.2017 12:14