Kierownik Oddziału Zbiorów Cyfrowych

Specjalista ds. digitalizacji zbiorów

 

Biblioteka Cyfrowa KUL, Repozytorium Instytucjonalne KUL, digitalizacja i udostępnianie zbiorów cyfrowych, przetwarzanie plików, tworzenie pdf, archiwizacja.


  
Ostatnia aktualizacja: 25.11.2016 21:33