• Doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie filozofii
  • Adiunkt przy Katedrze Metafizyki, Wydział Filozofii KUL.
Ostatnia aktualizacja: 16.02.2017 15:30