Aleksandra Borowicz

Doktor nauk humanistycznych

 

Adiunkt w Katedrze Pedagogiki Specjalnej

 

Kurator Koła Naukowego Studentów Niesłyszących i Słabosłyszących "Surdus Loquens"

 

Członek Centrum Edukacji Niesłyszących i Słabosłyszących KUL

 

 

 

 

 

 

Ostatnia aktualizacja: 06.09.2016 23:40