Agnieszka Karczewska

 

Adiunkt w Katedrze Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego KUL

oraz Pracowni Literatury Polsko-Żydowskiej KUL 

 

Członek Polskiego Towarzystwa Studiów Żydowskich

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostatnia aktualizacja: 18.10.2017 15:35