Czyny zabronione "na przedpolu" właściwego przestępstwa o charakterze terrorystycznym
[The problematic aspects of the prohibited acts cimmitted "on the foreground" of an act of terrorism]

Rozdział w recenzowanej książce naukowej

Miejsce: Lublin
Rok wydania: 2016
Tytuł publikacji: Środki przeciwdziałania terroryzmowi w prawie karnym
Redaktorzy: Łukasz Czebotar, Sławomir Hypś, Krzysztof Wiak
Strony od-do: 183-218