Zoia Duriagina

1978 r.  stopień naukowy doktora w zakresie specjalności metaloznawstwo i termiczna obróka metali, FMI ANU we Lwowe

2006 r. stopień naukowy dr hab. w zakresie specjalności metaloznawstwo i termiczna obróka metali, NUT w Doniecku

2007 r. tytul  profesora nauk technicznych, NULP we Lwowe

2008 r. stanowisko profesora zwyczajnego, NULP we Lwowe

2015 r. stanowisko profesora nadzwyczajnego, KUL Lublin

  1. Charakterystyka dorobku naukowego:

Zainteresowanie naukowo-badawcze - Inżynieria powierzchni: nakładanie powłok funkcjonalnych (dielektrycznych, rezystancyjnych, żaroodpornych, ochronnych). Tworzenie nowych materiałów termoelektrycznych. Badanie właściwości proszków na bazie stopów Ti: opracowanie technologii druku 3D w celu produkcji komponentów lotniczych z tych proszków. Biomedyczne, medyczne materiały i powłoki funkcjonalne.

Autorstwo i współautorstwo ponad 218 publikacji naukowych w tym: 5 monografii naukowych (z nich 2 w języku angielskim), 4 podręczniki oraz 20 oryginalnych prac  badawczych w języku polskim i angielskim, 16 patentów, 95 komunikatów i abstraktów.

Czynne uczestnictwo w ponad stu konferencjach naukowych, w dużej części o zasięgu międzynarodowym.

Współpraca w dziedzinie nauki i dydaktyki z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami naukowymi, m.in. Politechnika Krakowska, Uniwersytet Techniczny w Berlinie, Katolicki Uniwersytet w Leuven, Belgia, Harbin Polytechnic University, Chiny.

 

Nagroda „Golden Medal im. Prof. Leopolda Jeziozskego" Polskiego Towarzystwa Naukowego z Nauki o Materiałach (Gliwice, 2016-2017).

Diploma Międzynarodowy eksperta w dziedzinie materiałoznawstwa, Weihai, China (2017).

 

Członek Akademii Nayk Ukrainy Szkolnictwa Wyższego w dziale Inżynierii Materiałowey od roku 2008.

Członek World Akademy  of Materials and Manufacturing Engineering od roku 2015.

 

Ostatnia aktualizacja: 14.06.2020 14:01