Zoia Duriagina

2021

Prace inżynierskie
  • Badanie struktury i właściwości powłok izolacyjnych na stali nierdzewnej
  • Badanie uszkodzeń mikrostruktury powstałych w wyniku eksploatacji rurociągu
  • Badanie struktury i właściwości fizycznych powłok szklano-ceramicznych układu BaO-SiO2-ZnO-NiB
  • Badanie uszkodzeń korozyjnych w rurociągach gazowych i naftowych

2019

Prace inżynierskie
  • Właściwości i metody wytwarzania niesferycznych proszków ze stopu tytanu VT 20 wykorzystywanych do druku 3D
  • Właściwości i metody wytwarzania sferycznych proszków ze stopu tytanu VT20 stosowanych do druku 3D
  • Zastosowanie implantacji jonów azotu do zmian właściwości powierzchni stali 316L
  • Wpływ obróbki laserowej na właściwości stali niskostopowej
  • Zastosowanie w przemyśle lotniczym materiałów kompozytowych na bazie polimerów z włóknami węglowymi
  • Badanie mikrostruktury i własności stopów wanadu