Zoia Duriagina
dr hab. Zoia Duriagina
adiunkt - Katedra Analityczno-Inżynieryjna
Instytut Nauk Inżynieryjno-Technicznych
Wydział Nauk Przyrodniczych i Technicznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Konstantynów 1 H
20-708 Lublin

E-mail: zoia.duriagina_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0002-2585-3849