Zofia Ziarkiewicz
Starszy magazynier biblioteczny - Sekcja Magazynów Bibliotecznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

E-mail: zofia.ziarkiewicz_anti_spam@kul.pl