Zofia Polak
Kierownik sekcji - Dział Spraw Pracowniczych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

E-mail: zofia.polak_usun_to@kul.pl