Zdzisław Kupisiński

2021


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowanyRedakcja działu czasopisma naukowego


Sekretarz redakcji czasopisma naukowego
2020

Redakcja działu czasopisma naukowego


Sekretarz redakcji czasopisma naukowego


Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji krajowej2019


Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmieRecenzja w przewodzie doktorskim2018


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Redakcja działu czasopisma naukowego
2017


Rozdział w recenzowanej książce naukowej


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
2016
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany


Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowejWygłoszenie referatu na konferencji krajowej


Udział w dyskusji panelowej na konferencji krajowej


Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji krajowej


2015


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Redakcja działu czasopisma naukowegoUdział w dyskusji panelowej na konferencji międzynarodowej

Wyjazd na terenowe stanowisko badawcze


Członkostwo w międzynarodowej organizacji o charakterze naukow


2014Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany


Recenzja naukowa w czasopiśmieCzłonkostwo w zespole recenzentów czasopisma naukowego
Organizacja konferencji międzynarodowejUdział w dyskusji panelowej na konferencji międzynarodowej

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej


Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji krajowej2013
Hasło encyklopedyczne


Członkostwo w radzie naukowej czasopisma naukowegoRecenzja w przewodzie doktorskimKierownictwo złożonego projektu finansowanego przez NCN


Opieka naukowa w charakterze promotora w kraju
2012


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany


Członkostwo w komitecie redakcyjnym serii wydawniczej

Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej


Udział w dyskusji panelowej na konferencji krajowej
2011


Książka naukowa recenzowana


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowanyHasło encyklopedyczne


Artykuł w czasopiśmieUdział w konferencji krajowej


2010


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany


Artykuł nierecenzowany w wydawnictwie zbiorowymOrganizacja konferencji krajowej

Prowadzenie lub współprowadzenie konferencji


2009


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


Wygłoszenie referatu na konferencji krajowej2008


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowanyArtykuł nierecenzowany w wydawnictwie zbiorowym


2007Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Organizacja konferencji krajowejUdział w dyskusji panelowej na konferencji krajowej


Udział w konferencji


Działalność odczytowa


2006


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowanyHasło encyklopedyczne
Udział w konferencji krajowej


2005


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym


2004
Organizacja konferencji międzynarodowej

Wykład gościnny w zagranicznym ośrodku naukowym


2003

Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym


2002


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Hasło w leksykonie

Wykład gościnny w zagranicznym ośrodku naukowym


2001
Udział w konferencji międzynarodowej
Wykład gościnny w zagranicznym ośrodku naukowym


Wykład gościnny w krajowym ośrodku naukowym2000


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowanyHasło encyklopedyczne

Wykład gościnny w zagranicznym ośrodku naukowym


Wykład gościnny w krajowym ośrodku naukowym


Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym


1999


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowanyWykład gościnny w zagranicznym ośrodku naukowym


1998Artykuł nierecenzowany w czasopiśmieWykład gościnny w zagranicznym ośrodku naukowym


Wykład gościnny w krajowym ośrodku naukowym


Członkostwo w międzynarodowej organizacji o charakterze naukow


Członkostwo w krajowej organizacji o charakterze naukowym1997


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowanyWygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej


Udział w konferencji krajowej


Wykład gościnny w krajowym ośrodku naukowym


1996


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie


Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej


Udział w konferencji krajowej


1995


Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany


Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie


Wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowejWykład gościnny w krajowym ośrodku naukowym


1994

  • Seminarium etnologiczno-religioznawcze

  • 1988


    Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany