Zdzisław Janiec
Ks. prof. dr hab. Zdzisław Janiec
profesor - Katedra Historii Liturgii
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

E-mail: zdzislaw.janiec_anti_spam@kul.pl
ORCID: 0000-0002-4486-6370