20162015


Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany


2013

  • Władza rodzicielska a prawo rodziców do wychowania religijnego dzieci

  • 2012


    Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie


    2008