prof. dr hab. Zbigniew Niebelski
profesor - Katedra Historii XIX wieku
Instytut Historii
Wydział Nauk Humanistycznych
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

E-mail: zbigniew.niebelski_usun_to@kul.pl
ORCID: 0000-0003-2668-6920