dr Zbigniew Marcinkiewicz
Pełnomocnik Rektora KUL ds. finansów
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

E-mail: zbigniew.marcinkiewicz_anti_spam@kul.pl