20202018

 • Categorical quantum cryptography for access control in cloud computing
  [Kategorioteoretyczna kryptografia kwantowa dla kontroli dostępu w chmurze obliczeniowej]

  [w:] SOFT COMPUTING
 • Deontic STIT logic, from logical paradox to security policy
  [Deontyczna logika STIT, od paradoksów logicznych do polityki bezpieczeństwa]

  [w:] SOFT COMPUTING
 • Norm-based deontic logic for access control, some computational results
  [Logiki deontyczne oparte o normyna potrzeby kontroli dostępu, ]

  [w:] Future Generation Computer Systems-The International Journal of eScience
 • Quantum Technique for Access Control in Cloud Computing II: Encryption and Key Distribution
  [Techniki kwantowe kontroli dostępu w chmurze II]

  [w:] JOURNAL OF NETWORK AND COMPUTER APPLICATIONS
 • On the Complexity of Input/Output Logic
  [O złożoności Input/Output Logic]

  [w:] Journal of Applied Logic